Автоматизированные системы

InTEAM Діловодство (украинская версия)
Система - орієнтована на автоматизацію роботи підрозділів державного або комерційного підприємства, відповідальних за організацію діловодства, а також служб та відділів, які задіяні в документообігу.

Сучасне рішення документообігу

Таблиця формування ціни

Перелік основних виконуємих функції:
 • Реєстрація вхідних та вихідних документів.
 • Ведення картотеки документів
 • Контроль виконання доручень та завдань.
 • Організація процедури узгодження, візування та затвердження документів.
 • Можливість збереження оригіналу документа у цифровому вигляді.
 • Архівування документів.
 • Перегляд документів перед друком.
 • Автоматичне нагадування про терміни виконання контрольних документів.
 • Можливість створення шаблонів, типових для даної організації (підприємства)
 • Робота з внутрішніми, розпорядчими документами.
 • Формування та ведення відділу кадрів підприємства (організації).

Перевірена безпека та надійність системи:
 • Сучасні засоби захисту та шифрування документів.
 • Повномасштабні засоби ідентифікації користувачів.
 • Можливість створення особистих та групових грифів доступу до типів документів, безпосередньо до документу або його окремих частин ).
 • Автоматичне контролювання дій користувача з документом та його окремими розділами
Простота використання:
 • Використовується звичний та зрозумілий інтерфейс користувача.
 • Подання документів у звичному для користувача вигляді.
 • Можливість настроювання системи згідно вимог користувача без додаткового перепрограмування.
 • Систему створено згідно діючих стандартів та постанов КМ України.
Розгорнутість системи
 • Можливість роботи з Web-броузерами, клієнтами Notes та додатками Windows.
 • Можливість роботи з традиційними документами, а також з аудіо та відеоданими, графічними образами і т.п.
 • Можливість подальшого розширення кількості користувачів системи без додаткового настроювання та перепрограмування.
До складу системи входять наступні бази:
 1. “Вхідні та вихідні документи”(збереження, реєстрація, категоризація документів, розгляд та попередня підготовка)
 2. “Накази та розпорядження”,(збереження, реєстрація та попередня підготовка внутрішніх документів)
 3. “Контрагенти” (реєстрація підприємств та організацій, з якими виникають ділові стосунки)
 4. “Структура підприємства” - спрощена форма відділу кадрів.
 5. "Реєстрація звернень громадян" - збереження, реєстрація, категоризація документів, розгляд та попередня підготовка)
Система призначена для автоматизації діловодного процесу, і виконує наступні основні функції:
 • обмін документами між структурними підрозділами ;
 • обробку і пересилання документів;
 • контроль за їхнім виконанням;
 • облік та автоматичну чи напівавтоматичну реєстрацію вхідних, вихідних, внутрішніх документів, звернень громадян;
 • автоматизоване заповнення реквізитів, дат та інших ознак документу.
 • створення (внесення основних даних або сканування) всіх видів документів;
 • виконання оперативного пошуку
 • формування аналітичних і статистичних звітів.
Системні вимоги:

Для клієнта:
 • клієнт для настільної системи Lotus Notes на будь-якій платформі.
Для сервера:
 • платформа: Windows NT 4.0
 • додаткове програмне забезпечення “InTEAM: Діловодство”
 • пам’ять: 96 MB (рекомендовано)
 • HDD: 1 Gb (мінімум), рекомендовано 4 Gb
 • Додатковий дисковий простір для збереження документів

Pool+ InTEAM+