Наши проекты

 Главное контрольно-ревизионное управление Украины

Отзыв Главного Контрольно-ревизионного управления Украины

ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4 Тел. 417-82-22. Факс 417-80-78

ВІДЗИВ
про роботу автоматизованої системи "іпТЕАМ" "Діловодство" фірми "ПУЛ" (м. Київ)

Необхідність впровадження системи електронного документообігу в Головному контрольно-ревізійному управлінні Мінфіну була зумовлена постановкою наступних задач перед працівниками управління:
  • скорочення термінів опрацювання та проходження документів від часу їх надходження до виконання;
  • підвищення оперативності пошуку документів у межах наданих користувачам прав;
  • єдина база інформації про документообіг;
  • підвищення оперативності в роботі між структурними підрозділами та установами контрольно-ревізійного управління.
Для створення автоматизованої системи електронного документообігу в ГоловКРУ було вибрано пакет "іпТЕАМ" фірми "ПУЛ" (м. Київ) на базі ПЗ Lotus Notes, який найбільш задовольнив наші потреби і вимоги.
В травні 1997 року ГоловКРУ уклало угоду з ТзОВ "ПУЛ" на поставку та встановлення базової версії автоматизованої системи іпТЕАМ "Діловодство". В процесі дослідної експлуатації ТзОВ "ПУЛ" безкоштовно виконувало роботи по адаптації базової системи до специфіки та потреб ГоловКРУ, пов'язаних з унікальністю діяльності нашої організації. З січня 1998 року автоматизована система іпТЕАМ "Діловодство" почала функціонувати в ГоловКРУ в повному обсязі. На сьогоднішній день вона функціонує і в 10 обласних управліннях.
Система іпТЕАМ підтримує документообіг у локальній комп'ютерній мережі, використовує механізми тиражування документів і має надійний захист інформації. Взагалі, автоматизована система іпТЕАМ "Діловодство" сприяла вирішенню таких питань:
  • підвищення оперативності в опрацюванні службової кореспонденції;
  • поліпшення виконавчої дисципліни та взаємодії між структурними підрозділами КРУ Мінфіну;
  • виключення помилок суб'єктивного характеру, пов'язаних з нагадуванням, термінами, контролем виконання та ін.
За весь період роботи з травня 19997 року спеціалісти ТзОВ "ПУЛ" надавали консультаційну та практичну допомогу не тільки в налагодженні, адмініструванні та навчанні фахівців ГоловКРУ, а ще й допомагали розібратись з труднощами в адмініструванні програмного забезпечення Lotus Notes. (До речі, ТзОВ "ПУЛ" — єдина фірма на Україні, яка має статус Advanced Partner компанії Lotus Development corp.)

Керуючий справами ГоловКРУ України М.Н.Шевнін

Pool+ InTEAM+