Наши проекты

ИВЦ ГИФ Украины "Спринт-Информ"

Отзыв ИВЦ ГИФ Украины "Спринт-Информ"

ДЕРЖАВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "СПРІНТ-ІНФОРМ"
 
ВІДГУК

на розробку та впровадження системи корпоративного електронного документообігу в Державному інноваційному фонді

Державний інноваційний фонд з 1995 р. експлуатує всеукраїнську корпоративну інформаційну мережу з 30-ма вузлами в усіх 25 областях України.
Головним оператором та інформаційним центром цієї мережі є ІОЦ "Спрінт-Інформ".
З 1996 р. в Держіннофонді ведуться повномасштабні роботи з розробки та впровадження корпоративної системи електронного документообігу. Загальну координацію цих робіт веде ІОЦ "Спрінт-Інформ". У 1995-1996 рр. Держіннофондом був проведений тендер серед трьох пропозицій на кращу платформу для електронного документообігу, в результаті якого для впровадження в Держіннофонді була обрана система Lotus Notes.

У 1996-1997 р. ІОЦ "Спрінт-Інформ" разом з ТК-105 Держстандарту за протокольним дорученням Кабінету Міністрів України розробив та впровадив в Держіннофонді галузевий стандарт України ГСТУ 08694 01—97 "Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Основні положення". У 1998-1999 рр. IOЦ "Спрінт-Інформ" та ТК-105 Держстандарту згідно з затвердженим Держстандартом планом на 1999-2000 рр. розробив, узгодив у встановленому порядку та подав на реєстрацію в Держстандарт два Державні стандарти України "Система електронного документообігу. Терміни та визначення" та "Система електронного документообігу. Основні положення".

З 1997 р. активну участь в розробці корпоративної системи електронного документообігу Держіннофонду приймає фірма "ПУЛ", яка є чи не єдиним на Україні розробником систем електронного документообігу на базі платформи Lotus Notes, сертифікованим безпосередньо компанією ІВМ/Lotus

За цей час фірмою "ПУЛ" у тісному співробітництві з ІОЦ "Спрінт-Інформ" на базі стандартного рішення -системи "іпТЕАМ" була створена корпоративна система електронного документообігу Держіннофонду, яка не тільки відповідає всім вимогам чинного законодавства України в частині ведення діловодства та основних елементів електронного документообігу, а й відповідає чинним галузевим стандартам України ( Держіннофонду та Державної податкової адміністрації України) у цій області, та державним стандартам України, які будуть введені в дію у 2000 р.

Розробки фірми "ПУЛ" відрізняються високим професіоналізмом, комплексністю вирішення всіх проблем електронного документообігу, а також унікальними властивостями незалежності системи від управлінської чи оргструктури підприємства, установи або організації, територіальної розгалуженості підрозділів, існуючого "традиційного" документообігу та існуючої комунікаційної та мережевої інфраструктури. Система інформаційного захисту Lotus Notes&Domino відповідає всім вимогам законодавства України, та, за необхідністю, дуже легко інтегрується з будь-якою зовнішньою сертифікованою апаратно-програмною системою інформаційного захисту.

Система економно маштабується, а а вбудовані в платформи Lotus Notes&Domino властивості тісної інтеграції з мережею Internet роблять корпоративний електронний документообіг інтегрованим з усіма сучасними світовими напрямками та тенденціями розвитку інформаційних технологій. Система електронного документообігу, побудована на вищезгаданих принципах, дуже ефективно взаємодіє з будь-якими реляційними СУБД та відповідними інформаційними технологіями, що в повній мірі використовується в корпоративній системі електронного документообігу Держіннофонду.

Фірма "ПУЛ" - це надійний та кваліфікований партнер, з яким приємно працювати та разом вирішувати будь-які проблеми та питання електронного документообігу.

 
Pool+ InTEAM+